MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
STT TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG THỜI GIAN GIAO DỊCH
1 Ngô Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
2 Ngô mini Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau)
3 Đậu tương Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
4 Đậu tương mini Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau)
5 Dầu đậu tương Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
6 Khô đậu tương Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
7 Lúa mì Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
8 Lúa mì mini Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau)
9 Gạo thô Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 09:00
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
10 Lúa mì Kansas Nông nghiệp CBOT Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 19:45
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)
11 Cà phê Robusta Nguyên liệu công nghiệp ICE EU Thứ 2 – Thứ 6:
15:00 – 23:30 (ngày hôm sau)
12 Cà phê Arabica Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 – Thứ 6:
15:15 – 00:30 (ngày hôm sau)
13 Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 – Thứ 6:
15:45 – 00:30 (ngày hôm sau)
14 Đường trắng Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 – Thứ 6:
14:45 – 00:00 (ngày hôm sau)
15 Đường 11 Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 – Thứ 6:
14:30 – 00:00 (ngày hôm sau)
16 Bông Nguyên liệu công nghiệp ICE US Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 01:20 (ngày hôm sau)
17 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 13:15
• Phiên 2: 14:30 – 17:00
18 Cao su TSR20 Nguyên liệu công nghiệp SGX Thứ 2 – Thứ 6:
06:55 – 17:00
19 Dầu cọ thô Nguyên liệu công nghiệp BMDX Thứ 2 – Thứ 6:• Phiên 1: 09:30 – 11:30
• Phiên 2: 13:30 – 17:00
Thứ 2 – Thứ 5:
• Phiên 3: 20:00 – 22:30
20 Bạch kim Kim loại NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
21 Bạc Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
22 Bạc mini Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
23 Bạc micro Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
24 Đồng COMEX Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
25 Đồng mini Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
26 Đồng micro Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
27 Quặng sắt Kim loại SGX Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 06:10 – 19:00
• Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau)
28 Chì LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
29 Đồng LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
30 Kẽm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
31 Nhôm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
32 Niken LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
33 Thiếc LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 1:00 (ngày hôm sau)
34 Dầu WTI mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
35 Dầu WTI Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
36 Dầu WTI micro Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
37 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
38 Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
39 Dầu Brent mini Năng lượng ICE Singapore Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
40 Dầu thô Brent Năng lượng ICE EU Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
41 Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICE EU Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 05:00 (ngày hôm sau)
42 Xăng pha chế Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

 

 

 

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806