MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

NGÔ

NGÔ

Sản phẩm HĐTL Ngô tiêu chuẩn

Xem thêm

Ngô mini

Ngô mini

Sản phẩm HĐTL Ngô MINI

Xem thêm

Khô Đậu Tương

Khô Đậu Tương

Sản phẩm HĐTL Khô Đậu Tương tiêu chuẩn

Xem thêm

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương

Sản phẩm HĐTL Dầu Đậu Tương tiêu chuẩn

Xem thêm

Lúa mì

Lúa mì

Sản phẩm HĐTL Lúa mì

Xem thêm

Lúa mì Mini

Lúa mì Mini

Sản phẩm HĐTL Lúa mì Mini

Xem thêm

Đậu Tương

Đậu Tương

Sản phẩm HĐTL Đậu Tương tiêu chuẩn

Xem thêm

Đậu Tương Mini

Đậu Tương Mini

Sản phẩm HĐTL Đậu tương Mini

Xem thêm

Gạo thô

Gạo thô

Sản phẩm HĐTL Gạo thô tiêu chuẩn

Xem thêm

Lúa mì Kansas

Lúa mì Kansas

Sản phẩm HĐTL Lúa mì Kansas tiêu chuẩn

Xem thêm

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806