MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Cà phê Arabica

Cà phê Arabica

Sản phẩm HĐTL Cà phê Arabica tiêu chuẩn

Xem thêm

Đường 11

Đường 11

Sản phẩm HĐTL Đường 11 tiêu chuẩn

Xem thêm

Cà phê Robusta

Cà phê Robusta

Sản phẩm HĐTL Cà phê Robusta tiêu chuẩn

Xem thêm

Cao su RSS3

Cao su RSS3

Sản phẩm HĐTL Cao su RSS3 tiêu chuẩn

Xem thêm

Cotton

Cotton

Sản phẩm HĐTL Cotton tiêu chuẩn

Xem thêm

Cacao

Cacao

Sản phẩm HĐTL Ca Cao tiêu chuẩn

Xem thêm

Cao su TSR20

Cao su TSR20

Sản phẩm HĐTL Cao su TSR20 tiêu chuẩn

Xem thêm

Dầu cọ thô

Dầu cọ thô

Sản phẩm HĐTL Dầu cọ thô tiêu chuẩn

Xem thêm

Đường trắng

Đường trắng

Sản phẩm HĐTL Đường trắng tiêu chuẩn

Xem thêm

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806