MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

NGÔ

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hóa giao dịch 
Ngô CBOT 
Mã hàng hóa 
ZCE 
Độ lớn hợp đồng 
5000 giạ / Lot   
Đơn vị yết giá 
cent / giạ 
Thời gian giao dịch 
Thứ 2 - Thứ 6
- Phiên 1: 07:00 - 19:45
- Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
Bước giá 
0.25 cent / giạ 
Tháng đáo hạn 
Tháng 3, 5, 7, 9, 12 
Ngày đăng ký giao nhận 
Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 
Ngày thông báo đầu tiên 
Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 
Ngày giao dịch cuối cùng 
Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 
Ký quỹ 
Theo quy định của MXV 
Giới hạn vị thế 
Theo quy định của MXV 
Biên độ giá 
Giới hạn giá ban đầu 
Giới hạn giá mở rộng 
$0.45/giạ 
$0.70/giạ 
Phương thức thanh toán 
Giao nhận vật chất 
Tiêu chuẩn chất lượng 
Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3  

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ Độ ẩm tối đa Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai Số hạt hư tối đa Hạt hư do nhiệt
Loại 1 56 pound 14% 2.00% 3.00% 0.10%
Loại 2 54 pound 15.50% 3.00% 5.00% 0.20%
Loại 3 52 pound 17.50% 4.00% 7.00% 0.50%

 

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô 9/2023 XCU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Ngô 12/2023 XCZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023
Ngô 3/2024 XCH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Ngô 5/2024 XCK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Ngô 7/2024 XCN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806