MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Khô Đậu Tương

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hóa giao dịch 
Khô đậu tương CBOT 
Mã hàng hóa 
ZME 
Độ lớn hợp đồng 
100 tấn thiếu  (~ 91 tấn) / Lot 
Đơn vị yết giá 
USD / tấn thiếu 
Thời gian giao dịch 
Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
Bước giá 
0.1 USD / tấn thiếu 
Tháng đáo hạn 
Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. 
Ngày đăng ký giao nhận 
Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 
Ngày thông báo đầu tiên 
Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 
Ngày giao dịch cuối cùng 
Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 
Ký quỹ 
Theo quy định của MXV 
Giới hạn vị thế 
Theo quy định của MXV 
Biên độ giá 
Giới hạn giá ban đầu 
Giới hạn giá mở rộng 
$30/tấn 
$45/tấn 
Phương thức thanh toán 
Giao nhận vật chất 
Tiêu chuẩn chất lượng 
Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT 

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT. 

Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu  trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng. 

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là: 

Protein tối thiểu là 47,5%. 

Chất béo tối thiểu là 0,5%. 

Chất sơ tối thiểu là 3,5%. 

Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%. 

Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%. 

Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm. 

Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists' Society). 

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khô đậu tương 8/2023 ZMEQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Khô đậu tương 9/2023 ZMEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Khô đậu tương 10/2023 ZMEV23 CBOT 29/09/2023 13/10/2023
Khô đậu tương 12/2023 ZMEZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023
Khô đậu tương 1/2024 ZMEF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Khô đậu tương 3/2024 ZMEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Khô đậu tương 5/2024 ZMEK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Khô đậu tương 7/2024 ZMEN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806