MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Hướng dẫn giao dịch theo phương pháp SMC (PHẦN 1)

Giao dịch theo phương pháp SMC - Smart Money Concepts

     Phương pháp Smart Money Concept bắt nguồn từ một chương trình đào tạo có tên The Inner Circle Trader (ICT), do một nhà giao dịch có tên là Michael J. Huddleston sáng lập.

     Smart Money ám chỉ hoạt động của những nhà tạo lập thị trường, họ là những tổ chức có ảnh hưởng lớn đến sự biến động của giá cả trên thị trường, chẳng hạn như các ngân hàng, quỹ đầu tư, quỹ phòng hộ… Sở dĩ dòng tiền của các tổ chức này được cho là Smart Money, vì một khi họ đã đổ tiền vào thị trường thì dòng tiền đó sẽ khiến giá cả biến động mạnh mẽ theo hướng mà họ đã kỳ vọng. Nghĩa là, tất cả đã nằm trong kế hoạch của nhà tạo lập.

     Phương pháp giao dịch theo SMC cho rằng, các Nhà tạo lập có bản chất thao túng thị trường và đang cố gắng chống lại tất cả các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Do đó, để không bị trở thành nạn nhân của Smart Money, các nhà giao dịch nhỏ lẻ phải giao dịch giống như họ.

     Về cơ bản, phương pháp SMC tập trung xác định các vùng cung – cầu và cấu trúc thị trường để phân tích cách mà các Nhà tạo lập đang giao dịch, đồng thời cũng từ việc phân tích cấu trúc thị trường sẽ xác định được các vị trí vào lệnh tiềm năng.

     Một ưu điểm cực lớn là các chiến lược giao dịch theo phương pháp SMC có tỷ lệ R:R cực kỳ tốt từ 1:5 đến 1:10 và hơn nữa.

     Để cụ thể phương pháp này được thực hiện như thế nào, hãy cùng thitruonghanghoa.com.vn đi sâu vào chi tiết nội dung bên dưới

 

Phương pháp giao dịch theo SMC (PHẦN 1)

Các thuật ngữ trong phương pháp SMC

  • Cấu trúc thị trường trong SMC là gì :

Thị trường có 3 loại xu hướng (tăng, giảm và đi ngang) tương ứng với 3 dạng cấu trúc xu hướng.

Cấu trúc xu hướng tăng trong phương pháp SMC :

là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới cao hơn đỉnh và đáy cũ. Xu hướng tăng sẽ vẫn tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng tăng chưa bị phá vỡ. Đối với cấu trúc xu hướng tăng (Uptrend) thì : Higher high (HH): đỉnh cao hơn, Higher low (HL): đáy cao hơn

 

Cấu trúc xu hướng giảm trong phương pháp SMC :

là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới thấp hơn đỉnh và đáy cũ. Xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng giảm chưa bị phá vỡ. Đối với cấu trúc xu hướng giảm (Downtrend) : Lower high (LH): đỉnh thấp hơn, lower low (LL): đáy thấp hơn.

 

Cấu trúc xu hướng đi ngang trong phương pháp SMC:

 là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới bằng các đỉnh và đáy cũ. Xu hướng đi ngang vẫn sẽ tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng đi ngang chưa bị phá vỡ.

Cấu trúc xu hướng trong phương pháp SMC là bản chất để xác định loại xu hướng nào đang diễn ra trên thị trường.

 

Cấu trúc Major trong phương pháp SMC là gì :

là vùng giá khi điều chỉnh để tạo nên cấu trúc chính của thị trường. Khi giá chưa phá vỡ cấu trúc Major này thì thị trường vẫn giữ được cấu trúc đang diễn ra.

 

Cấu trúc Minor trong phương pháp SMC là gì :     

là vùng giá khi điều chỉnh để tạo Choch , tạo nên cấu trúc phụ của thị trường. Khi giá đã phá vỡ cấu trúc Manor thì thị trường vẫn giữ được cấu trúc chính đang diễn ra.

Phân biệt được cấu trúc Minor và Mijor giúp Nhà đầu tư tránh được nhầm lẫn khi xác định cấu trúc chính của thị trường.

 

Công cụ để phân biệt Mijor và Minor trong phương pháp SMC :

Sử dụng công cụ Fibonacci để đo lường khi giá điều chỉnh.

- Nếu giá điều chỉnh về vùng dưới Fibo 0.5 thì sẽ tạo cấu trúc Major

- Nếu giá điều chỉnh chưa về vùng Fibo 0.5 thì sẽ tạo cấu trúc Manor

 

Cấu trúc Internal trong phương pháp SMC :

Là cấu trúc điều chỉnh trong khung thời gian nhỏ, trong đó KHÔNG CÓ sự xuất hiện Choch.

Cấu trúc Substructure trong phương pháp SMC :

Là cấu trúc điều chỉnh trong khung thời gian nhỏ, trong đó CÓ sự xuất hiện Choch.

Cách thức thực hiện theo phương pháp SMC

Bước 1 - Xác định cấu trúc chính của thị trường

Để xác định cấu trúc chính của thị trường, chúng ta sẽ tìm kiếm các đỉnh và đáy liền kề, sau đó so sánh để tìm ra cấu trúc chính của thị trường.

Nếu đỉnh sau CAO hơn đỉnh trước, đáy sau CAO hơn đáy trước  : Higher high - Higher low thì thị trường đang trong cấu trúc chính là TĂNG.

Nếu đỉnh sau THẤP hơn đỉnh trước, đáy sau THẤP hơn đáy trước  : Lower high - Lower low : thì thị trường đang trong cấu trúc chính là GIẢM.

 

Bước 2 -  Xác định Major và Minor 

Sử dụng công cụ Fibonacci để đo mức độ điều chỉnh trong cấu trúc chính.

Nếu giá điều chỉnh về mức dưới 0.5 thì giá tại vùng điều chỉnh sẽ là Major.

Nếu giá điều chỉnh về chưa về mức 0.5 thì giá tại vùng điều chỉnh sẽ là Manor.

 

Bước 3 - Xác định cấu trúc Internal, Substructure trong khung thời gian nhỏ

Nếu xu hướng chính không tạo Choch – không tạo cấu trúc Manor thì ở khung thời gian nhỏ sẽ tạo cấu trúc Internal, giá sẽ điều chỉnh về vùng Major

 

Nếu xu hướng chính tạo Choch – tạo cấu trúc Manor thì ở khung thời gian nhỏ sẽ tạo cấu trúc Substructure, giá sẽ điều chỉnh về gần vùng đỉnh cũ rồi sau đó mới điều chỉnh về Major

 

Bước 4 - Xác định điểm vào lệnh (entry), điểm dừng lỗ (S. L (stop loss)) và giá mục tiêu ( T.P (Take Profit)) .

Khi thị trường ở Cấu trúc tăng thực hiện lệnh chủ đạo là lệnh BUY.

Vùng BUY Entry được thực hiện ở cạnh trên của vùng Major và S.L ở cạnh dưới vùng Major

 

Khi thị trường ở Cấu trúc giảm thực hiện lệnh chủ đạo là lệnh SELL.

Vùng SELL Entry được thực hiện ở cạnh dưới của vùng Major và S.L ở cạnh trên vùng Major

 

Khi thị trường ở Cấu trúc tăng lệnh chủ đạo là lệnh BUY, tuy nhiên nếu có thể xác định được cấu trúc Internal, Substructure trong khung thời gian nhỏ thì có thể thực hiện lệnh SELL khối lượng nhỏ ở vùng đỉnh cũ và chốt lời ở vùng Major.

 

 

Khi thị trường ở Cấu trúc giảm lệnh chủ đạo là lệnh SELL, tuy nhiên nếu có thể xác định được cấu trúc Internal, Substructure trong khung thời gian nhỏ thì có thể thực hiện lệnh BUY khối lượng nhỏ ở vùng đỉnh cũ và chốt lời ở vùng Major.

 

 

Áp dụng phương pháp SMC vào các trường hợp thực tế :

….

 

Một số lưu ý khi giao dịch theo Phương pháp SMC

Để có thể tăng cao hiệu quả khi thực hiện giao dịch theo Phương pháp bên cạnh việc xác định cấu trúc chính của thị trường, Nhà đầu tư cần phải xác định được thêm các dữ liệu sau :

- OB (Oder Block) : Vùng giá xuất hiện khối lượng lớn các lệnh mua – bán

- BOS (Break Of Structure) : Giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy trước đó

- Liquidity : Vùng thanh khoản

- Imbalance : Sự mất cân bằng

- Risk Entry : Vào lệnh rủi ro

- Confirmation Entry : Vào lệnh khi có xác nhận

Giao dịch theo Phương pháp SMC mang lại tỷ lệ RR rất cao tuy nhiên không chắc chắn đúng 100%. Do đó Nhà đầu tư luôn phải tìm kiếm điểm vào lệnh (entry) tốt nhất và phải luôn đặt Stoploss (S.L)

 

Kết luận

Phương pháp SMC có ưu điểm là Đơn giản vì không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật nào, Các chiến lược giao dịch đơn giản và dễ dàng thực hiện đối với các nhà đầu tư mới tiếp cận theo phương pháp này. Các chiến lược giao dịch theo phương pháp SMC có tỷ lệ R:R cao.

Tuy nhiên, Phương pháp SMC Không phù hợp với các thị trường thanh khoản kém. Phương pháp SMC dựa trên việc phân tích hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, mà trên thực tế chúng ta rất khó để dự đoán được chính xác họ sẽ hoạt động như thế nào trên thị trường.

Với bất kỳ một phương pháp hay công cụ phân tích nào, trước khi quyết định nghiên cứu sâu hơn, các bạn nên tìm hiểu sơ qua về tính ứng dụng và sự phù hợp của nó đối với phong cách giao dịch của mình. Với SMC cũng vậy, hy vọng những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này về phương pháp SMC, các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát nhất về phương pháp giao dịch này và có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất với mình.

có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất với mình. Nếu có bất cứ thắc mắc gì hãy 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy LIÊN HỆ 0835.806.806 hoặc ĐĂNG KÝ để NVKD liên hệ và hỗ trợ trực tiếp.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ & HỌC PTKT NÂNG CAO

Đăng ký tư vấn

 

Đăng ký để tham gia miễn phí các khóa học chuyên sâu về nhận định Thị trường và Phân tích Kỹ thuật nhé

 

Xem tiếp : Hướng dẫn giao dịch theo phương pháp SMC (PHẦN 2)

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

 

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806