MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Hướng dẫn đầu tư Chứng khoán phái sinh VN30

1. CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VN30 LÀ GÌ ?

Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30

     Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 là loại Hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là chỉ số VN30, mô phỏng kỳ vọng giá của chỉ số VN30 tại thời điểm đáo hạn.

     Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch với 4 mã tương ứng 4 tháng đáo hạn: Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 2 quý gần nhất.

     Chỉ số VN30 được tính dựa trên rổ 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất trên sàn HOSE. Xem thêm danh sách rổ cổ phiếu VN30

 

 

2. QUY TRÌNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VN30

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

+ Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại các Công ty chứng khoán.

+ Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán phái sinh vui lòng đăng ký mở tài khoản online tại đây.

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

CẬP NHẬT THÔNG TIN & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

Đăng ký mở Tài khoản Tư vấn và Hỗ trợ đầu tư

 

Bước 2: Nộp tiền ký quỹ

     Để có thể đặt lệnh giao dịch mua bán trên tài khoản phái sinh, Nhà đầu tư cần nộp tiền vào Tài khoản phái sinh và nộp ký quỹ lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo hướng dẫn tại đây.

 

Bước 3: Giao dịch phái sinh

     Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán khi đảm bảo điều kiện về ký quỹ qua các kênh giao dịch của :

- App Mobile

- Website giao dịch trực tuyến

- Giao dịch tại sàn

 

Bước 4: Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ

+ Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (AR) của tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo chính sách từng thời kỳ.

+ Trường hợp tỷ lệ AR của tài khoản vượt tỷ lệ AR duy trì thì Nhà đầu tư có nghĩa vụ bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định.

+ Trường hợp Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ AR xử lý theo chính sách từng thời kỳ, Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp bổ sung kỹ quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ ngay khi vi phạm để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định. Công ty chứng khoán sẽ thực hiện xử lý vị thế/tài sản ký quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư kể từ ngày làm việc liền sau ngày vi phạm.

 

Bước 5: Thanh toán nghĩa vụ

+ Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư được hạch toán lãi lỗ hàng ngày dựa trên các lệnh giao dịch mở đóng vị thế.

+ Lãi lỗ được tính toán dựa trên chênh lệch giá mua/bán hợp đồng tương lai với giá đóng cửa của hợp đồng tương lai hoặc chênh lệch của giá đóng/mở vị thế.

+ Đối với các hợp đồng tại ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai.

     Trường hợp tài khoản có lãi vị thế, Công ty chứng khoán thực hiện hạch toán tiền lãi trên tài khoản Nhà đầu tư. Trường hợp tài khoản có lỗ vị thế, Nhà đầu tư phải nộp tiền hoặc rút tiền ký quỹ vào tài khoản phái sinh để Công ty chứng khoán chuyển tiền thanh toán theo quy định của cơ quan quản lý.

 

3. NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VN30 CƠ BẢN

 

3.1 Các vị thế trong Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30

     Vị thế một chứng khoán phái sinh (position) là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh còn hiệu lực mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm đó. Cụ thể, nhà đầu tư nắm giữ một vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai khi mua hoặc bán hợp đồng tương lai đối với 1 tài sản cơ sở nhất định. Có hai loại vị thế hợp đồng tương lai mà nhà đầu tư có thể nắm giữ là:

● Vị thế mua (LONG position – người mua)

● Vị thế bán (SHORT position – người bán)

     Nhà đầu tư mở vị thế mua (LONG) khi kỳ vọng giá của chỉ số VN30 sẽ tăng trong tương lai. Nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua hợp đồng trên thị trường và được khớp với lệnh đối ứng trên cơ sở về giá và khối lượng.

     Ngược lại, nhà đầu tư mở vị thế bán (SHORT) khi cho rằng giá của chỉ số VN30 sẽ giảm trong tương lai. Nhà đầu tư sẽ đặt lệnh bán hợp đồng trên thị trường và được khớp với lệnh đối ứng trên cơ sở về giá và khối lượng.

 

 

     Nhà đầu tư đứng ở vị thế mua (LONG) được lợi nếu giá của chỉ số VN30 trên thị trường tăng lên. Ngược lại, nhà đầu tư đứng ở vị thế bán (SHORT)  sẽ chịu lỗ nếu giá của chỉ số VN30 trên thị trường tăng lên.

     Nhà đầu tư đứng ở vị thế bán (SHORT)   sẽ được lợi nếu giá của chỉ số VN30 trên thị trường giảm xuống. Ngược lại, nhà đầu tư đứng ở vị thế mua (LONG) sẽ chịu lỗ nếu giá của chỉ số VN30 trên thị trường giảm xuống.

 

3.2 Các khung thời gian trong Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30

     Các khung thời gian thường sử dụng trong Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30 là 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày. Trong đó, Khung thời gian 4 giờ và 1 ngày là dùng để xác định xu hướng và khung thời gian 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ dùng để xác định điểm vào lệnh.

 

Khung thời gian 1 ngày chứng khoán phái sinh VN30

 

Khung thời gian 4 giờ chứng khoán phái sinh VN30

 

Khung thời gian 1 giờ chứng khoán phái sinh VN30

 

Khung thời gian 15 phút chứng khoán phái sinh VN30

 

Khung thời gian 5 phút chứng khoán phái sinh VN30

 

Khung thời gian 1 phút chứng khoán phái sinh VN30

 

 

Để đầu tư đạt được hiệu quả cao , hãy ĐĂNG KÝ NGAY với thitruonghanghoa.com.vn để được NVKD hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình giao dịch :

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ GIAO DỊCH

CẬP NHẬT XU HƯỚNG & PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đăng ký tư vấn giao dịch

 

 

4. HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VN30 HIỆU QUẢ

 

4.1 Sử dụng các mẫu nến đảo chiều để đặt lệnh :

 

CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TĂNG

     Các mô hình nến đảo chiều tăng giá báo hiệu giá sẽ đảo từ giảm sang tăng. Khi này Nhà đầu tư sẽ nắm bắt điểm đảo chiều này để vào lệnh mua (LONG). Sau đây là một số mô hình đảo chiều tăng:

 

Nến Hammer

     Nến Hammer hay còn gọi là nến búa bao gồm 1 cây nến có hình dạng giống “cái búa”. Phần thân nến nhỏ nằm ở phía trên, râu nến dưới dài gấp 2 – 3 lần thân nến, râu nến trên không có hoặc có thì cũng rất ngắn. 

     Nến búa có thể có màu xanh hoặc màu đỏ, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy phe bán đang có dấu hiệu suy yếu và thị trường đang dần tăng trở lại. Tuy nhiên, nến Hammer chỉ phát huy tác dụng khi trước đó phải có nhiều cây nến đỏ xuất hiện liên tiếp.

 

Sau quá trình giảm điểm , VN30 F1M xuất hiện Nến búa tại vùng 1.138. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 5 điểm khi chốt lời tại 1.143.

 

Nến Inverted Hammer 

     Nến búa ngược có phần thân khá nhỏ nằm ở phía dưới, râu nến trên dài gấp 2-3 lần thân nến, râu nến dưới hầu như không có, có thể là cây nến xanh hoặc đỏ nhưng nến xanh sẽ cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Sau quá trình giảm điểm , VN30 F1M xuất hiện Nến búa ngược tại vùng 1.114. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 14 điểm khi chốt lời tại 1.128.

 

Nến Doji chuồn chuồn

     Nến Doji chuồn chuồn có hình dạng giống chữ “T“, thân nến nhỏ, đôi khi chỉ như một đường thẳng nằm ngang, râu nến trên không có, râu nến dưới dài. Nến Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và không quan trọng màu sắc. 

Sau quá trình giảm điểm , VN30 F1M xuất hiện Doji chuồn chuồn tại vùng 1.114. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 7 điểm khi chốt lời tại 1.121.

 

Nến Bullish Engulfing

     Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng) là mẫu hình gồm 2 cây nến ngược nhau, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm (nếu cây nến này là nến Doji thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ), cây nến thứ 2 là cây nến xanh có phần thân lớn nhấn chìm hết cây nến đầu tiên. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Sau quá trình giảm điểm , VN30 F1M xuất hiện Nến nhấn chìm tăng  tại vùng 1.183. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 12 điểm khi chốt lời tại 1.195.

 

Nến Morning star 

     Morning star (nến sao mai) là mô hình cụm 3 nến, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm mạnh, thân dài. Cây nến thứ 2 có thân nhỏ, có thể là nến đỏ hoặc xanh (nếu là nến Doji hoặc spinning top thì càng tốt). Cây nến thứ 3 phải là cây nến xanh tăng mạnh. Nến sao mai thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc vùng hỗ trợ mạnh.

Sau quá trình giảm điểm , VN30 F1M xuất hiện Morning Star tại vùng 1.116. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 12 điểm khi chốt lời tại 1.128.

 

Nến 3 chàng lính trắng

     Mô hình nến 3 chàng lính trắng (Three White Soldiers) là cụm 3 cây nến xanh liên tiếp nhau, trong đó giá mở cửa của nến sau thuộc trong phần thân của nến trước. Mẫu hình này thường xuất hiện sau một xu hướng giảm dài hoặc một đợt đi ngang ngắn.

Sau quá trình giảm điểm , VN30 F1M xuất hiện nến Ba chàng lính tại vùng 1.197. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 37 điểm khi chốt lời tại 1.134.

 

Nến Bullish Harami

     Bullish Harami (nến mẹ bồng con tăng) là cụm 2 cây nến khác màu nhau, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến giảm mạnh thân dài, cây nến thứ 2 là cây nến tăng với phần thân nhỏ (<25% thân nến mẹ). 

Sau quá trình giảm điểm , VN30 F1M xuất hiện Bullish Harami tại vùng 1.114. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 30 điểm khi chốt lời tại 1.144.

 

CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU GIẢM

     Ngược lại với mẫu hình nến đảo chiều tăng thì các nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện ở cuối xu hướng tăng báo hiệu đổi chiều sang giảm. Dựa vào tín hiệu của nến đảo chiều giảm kết hợp cùng các công cụ khác Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đóng lệnh mua (LONG) thuận xu hướng và đón đầu lệnh bán (SHORT) đảo chiều. Mô hình nến này sẽ gồm những mẫu cơ bản như sau:

 

Nến Hanging Man

     Hanging Man (nến người treo cổ) là cây nến thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, có phần thân nhỏ nằm ở phía trên, râu dưới dài gấp 2-3 lần so với thân nến, râu trên ngắn hoặc gần như không có. Hình dáng của nến người treo cổ rất giống với nến búa nhưng khác nhau ở vị trí xuất hiện. Do đó, Nhà đầu tư cần nắm được đặc điểm này để không nhầm lẫn giữa 2 mô hình.

 

Sau quá trình tăng điểm , VN30 F1M xuất hiện Hanging Man tại vùng 1.144. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 6 điểm khi chốt lời tại 1.138.

 

Nến Shooting Star

     Shooting star (nến bắn sao) có hình dáng gần giống nến búa ngược, với phần thân nhỏ nằm ở phía dưới, râu dưới ngắn hoặc gần như không có, râu trên dài gấp 2-3 lần thân nến. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nến sao băng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, còn nến búa ngược lại xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

 

Sau quá trình tăng điểm , VN30 F1M xuất hiện Shooting Star tại vùng 1.540. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 80 điểm khi chốt lời tại 1.460.

 

Nến Doji bia mộ

     Nến Doji bia mộ có phần thân nhỏ, gần như là một đường thẳng nằm ngang do giá đóng cửa trùng với giá mở cửa, râu nến trên dài, râu nến dưới ngắn hoặc gần như không có. Nến Doji bia mộ thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc vùng kháng cự mạnh, cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm.

 

Sau quá trình tăng điểm , VN30 F1M xuất hiện Shooting Star tại vùng 1.240. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 20 điểm khi chốt lời tại 1.220.

 

Nến Bearish Engulfing

     Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) là cụm nến nhật đôi, với cây nến đầu tiên là cây nến tăng nhỏ (nếu là nến Doji hoặc spinning top thì tín hiệu càng mạnh). Cây nến thứ 2 là cây nến giảm mạnh, thân lớn nhấn chìm toàn bộ cây nến đầu tiên. Mô hình nhấn chìm giảm thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.

 

Sau quá trình tăng điểm , VN30 F1M xuất hiện Shooting Star tại vùng 1.090. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 50 điểm khi chốt lời tại 1.040.

 

Nến Sao hôm (Evening star)

     Nến sao hôm (Evening Star)   là cụm 3 nến Nhật với đặc điểm là cây nến đầu tiên là nến tăng lớn, cây nến thứ 2 là có thân nến nhỏ như nến Doji hoặc spinning top, cây nến thứ 3 là nến đỏ với phần thân dài. Cây nến thứ 3 có đặc điểm thân không vượt xuống dưới mức giá mở cửa của nến 1.

 

Sau quá trình tăng điểm , VN30 F1M xuất hiện Evening Star tại vùng 1.525. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 25 điểm khi chốt lời tại 1.500.

 

Mô hình nến 3 con quạ đen

     Nến ba con quạ đen (Three Black Crows) là mô hình gồm 3 nến giảm liên tiếp có thân dài, bóng ngắn. Giá mở cửa của nến sau phải nằm trên hoặc ngang bằng với giá đóng cửa của nến trước. Cụm 3 nến giảm xuất hiện ở mọi giai đoạn của thị trường nhưng chỉ cung cấp tín hiệu giảm nếu xuất hiện cuối xu hướng tăng.

 

Sau quá trình tăng điểm , VN30 F1M xuất hiện Evening Star tại vùng 1.470. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 110 điểm khi chốt lời tại 1.360.

 

4.2 Sử dụng công cụ BOLLIGER BAND để đặt lệnh :

     Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật xác định bởi đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA) ở giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger bands sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động hơn.

     Bollinger bands được phát triển và sở hữu bản quyền bởi một nhà phân tích kỹ thuật chứng khoán nổi tiếng tên là John Bollinger.

     Các kỹ thuật sử dụng Bollinger Band để mở vị thế trong giao dịch Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30

  • Mở vị thế Mua (LONG) khi giá về vùng Band dưới.
  • Mở vị thế Bán (SHORT) khi giá về vùng Band dưới.
  • Mở vị thế Mua (LONG) khi  Bollinger Band siết trong biên đọ hẹp và Break Lên.
  • Mở vị thế Bán (SHORT) khi  Bollinger Band siết trong biên đọ hẹp và Break Xuống.

 

Lần 1, Khi VN30 F1M về band DƯỚI tại vùng 1.000. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 120 điểm khi chốt lời tại 1.120.

Lần 2, Khi VN30 F1M về band DƯỚI tại vùng 1.020. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 60 điểm khi chốt lời tại 1.080.

Lần 3, Khi VN30 F1M về band DƯỚI tại vùng 1.000. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 60 điểm khi chốt lời tại 1.060.

Lần 4, Khi VN30 F1M về band DƯỚI tại vùng 1.020. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 60 điểm khi chốt lời tại 1.080.

 

Lần 1, Khi VN30 F1M về band TRÊN tại vùng 1.100. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 100 điểm khi chốt lời tại 1.000.

Lần 2, Khi VN30 F1M về band TRÊN tại vùng 1.120. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 100 điểm khi chốt lời tại 1.020.

Lần 3, Khi VN30 F1M về band TRÊN tại vùng 1.080. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 60 điểm khi chốt lời tại 1.020.


VN30 F1M sideway trong vùng giá 1.193 - 1.197, khi xuất hiện cây nến Break up 1.197 Nhà đầu tư đặt lệnh LONG tại vùng 1.200 đạt được lợi nhuận là 34 điểm khi chốt lời tại 1.234.

 

VN30 F1M sideway trong vùng giá 1.122 - 1.124, khi xuất hiện cây nến Break up 1.122 Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT tại vùng 1.120 đạt được lợi nhuận là 7 điểm khi chốt lời tại 1.113.

 

4.3 Sử dụng công cụ RSI để đặt lệnh :

     RSI là chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư phát hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường.

     RSI là viết tắt của Relative Strength Index - chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo RSI tính toán tỷ lệ giữa mức tăng giá và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.

     RSI là chỉ báo trong phân tích kỹ thuật, có thể áp dụng đối với nhiều loại tài sản như chứng khoán, tiền điện tử, hàng hóa, ... Chỉ báo này được ra đời vào năm 1978 bởi ông J. Welles Wilder.

     Thời gian để tính toán độ dao động RSI thường lấy con số 14, ví dụ như 14 ngày nếu xem theo đồ thị ngày, 14 giờ nếu xem theo đồ thị giờ, .... Chỉ số RSI được tính theo công thức như sau.

     Các kỹ thuật sử dụng RSI để mở vị thế trong giao dịch Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30 :

  • Mở vị thế Mua (LONG) khi từ dưới 30 đi lên.
  • Mở vị thế Bán (SHORT) khi từ trên 70 đi xuống.
  • Mở vị thế Mua (LONG) khi  RSI tạo phân kỳ DƯƠNG.
  • Mở vị thế Bán (SHORT) khi  RSI tạo phân kỳ ÂM.

 

Khi RSI của VN30 F1M từ dưới 30 đi lên tại vùng 1.240. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 80 điểm khi chốt lời tại 1.320.

 

Khi RSI của VN30 F1M từ trên 70 đi xuống tại vùng 1.110. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 80 điểm khi chốt lời tại 1.030.

 

Khi RSI của VN30 F1M tạo phân kỳ DƯƠNG tại vùng 920. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 180 điểm khi chốt lời tại 1.100.

 

Khi RSI của VN30 F1M tạo phân kỳ ÂM tại vùng 1.560. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 90 điểm khi chốt lời tại 1.470.

 

4.4 Sử dụng công cụ Supertrend để đặt lệnh :

     Supertrend (siêu xu hướng) là chỉ báo kỹ thuật giúp xác định xu hướng chính của thị trường và mức độ biến động giá. Không chỉ vậy, Supertrend còn dự báo được các điểm đảo chiều xu hướng từ đó giúp Nhà đầu tư có các điểm dừng lỗ hợp lý để bảo toàn số vốn của mình.

     Supertrend được phát triển và giới thiệu bởi nhà đầu tư và doanh nhân Olivier Seban. Là chỉ báo trên giá, Supertrend sử dụng rất hiệu quả trong thị trường có xu hướng và được áp dụng ở mọi khung thời gian mọi loại tài sản. 

     Các kỹ thuật sử dụng RSI để mở vị thế trong giao dịch Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30

  • Mở vị thế Mua (LONG) khi giá từ dưới đi lên và vượt Supertrend. Khi này Supertrend sẽ nằm dưới đường giá.
  • Mở vị thế Bán (SHORT) khi giá từ trên đi xuống và thủng Supertrend. Khi này Supertrend sẽ nằm trên đường giá.

 

Khi giá của VN30 F1M VƯỢT supertrend tại giá 1.128. Nhà đầu tư đặt lệnh LONG đạt được lợi nhuận là 72 điểm khi chốt lời tại 1.200.

 

Khi giá của VN30 F1M THỦNG supertrend tại giá 1.236. Nhà đầu tư đặt lệnh SHORT đạt được lợi nhuận là 16 điểm khi chốt lời tại 1.220.

 

TỔNG KẾT

     Như vậy, thitruonghanghoa.com.vn đã gửi đến các bạn các phương pháp và công cụ Kỹ thuật để thực hiện đặt lệnh Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30. Chúng ta có thể sử dụng đơn lẻ từng phương pháp hoặc có thể kết hợp nhiều công cụ với nhau để có được điểm vô lệnh tốt nhất cũng như xác định đúng xu hướng của chỉ số VN30 F1M.

     Để sử dụng các phương pháp và công cụ Kỹ thuật để thực hiện đặt lệnh Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30 này một cách hiệu quả nhất đòi hỏi Nhà đầu tư phải thường xuyên thực hành và yêu cầu phải có KỶ LUẬT tối đa, có điểm CẮT LỖ trước khi vào lệnh, kiểm soát tâm lý đầu tư.

     Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy LIÊN HỆ 0835.806.806 hoặc ĐĂNG KÝ để NVKD liên hệ và hỗ trợ trực tiếp.

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ & HỌC PTKT NÂNG CAO

Đăng ký tư vấn

Để Đăng ký mở Tài khoản Đầu tư chứng khoán phái sinh VN30 hãy gửi thông tin cho chúng tôi để được hỗ trợ mở Tài Khoản MIỄN PHÍ nhé

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806