MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Gạo thô

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hóa giao dịch Gạo thô CBOT
Mã hàng hóa ZRE
Độ lớn hợp đồng 2 000 cwt (~ 91 tấn hoặc 200,000 pound) / lot
Đơn vị yết giá cent / cwt
Bước giá 0.5 cent / cwt
Tháng đáo hạn Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11
Giờ giao dịch Thứ 2 - Thứ 6
- Phiên 1: 07:00 - 09:00
- Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Biên độ vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Biên độ giá Giới hạn giá ban đầu Giới hạn giá mở rộng
$1.20/cwt $1.80/cwt
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Gạo thô hạt dài loại 1, Gạo thô hạt dài loại 2

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Gạo thô (Rough Rice) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.

Gạo thô hạt dài loại 2 trở lên có tổng sản lượng xay xát không dưới 65%, bao gồm cả gạo nguyên không dưới 48%. Phí bảo hiểm và chiết khấu được áp dụng cho mỗi phần trăm gạo nguyên trên hoặc dưới 55% và cho mỗi phần trăm gạo tấm trên hoặc dưới 15%.

Trong mẫu 500 gram:

-       Không có hạt bị hư hỏng do nhiệt

-       Không có hạt bị bẩn

-       Có tối đa 75 hạt bị biến màu nhẹ

Loại Giới hạn tối đa
Hạt hư hại do nhiệt
(đơn lẻ hoặc kết hợp trong 500 gram)
Hạt đỏ hoặc hạt hỏng (đơn lẻ hoặc kết hợp) (%) Hạt bị bạc phấn Yêu cầu về màu sắc (tối thiểu)
Tổng cộng Hạt hư hại do nhiệt và có hạt lạ Hạt hư hại do nhiệt Gạo hạt
dài (%)
Gạo hạt vừa và ngắn (%) Các loại
khác (%)
1 4 3 1 0.5 1 2 1 Trắng hoặc kem
2 7 5 2 1.5 2 4 2 Xám nhạt

 

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Gạo thô 9/2023 ZREU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Gạo thô 11/2023 ZREX23 CBOT 31/10/2023 14/11/2023
Gạo thô 1/2024 ZREF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Gạo thô 3/2024 ZREH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Gạo thô 5/2024 ZREK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Gạo thô 7/2024 ZREN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806