MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Dầu đậu tương

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hóa giao dịch 
Dầu đậu tương CBOT 
Mã hàng hóa 
ZLE 
Độ lớn hợp đồng 
60 000 pound / Lot 
Đơn vị yết giá 
cent / pound 
Thời gian giao dịch 
Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
Bước giá 
0.01 cent /pound 
Tháng đáo hạn 
Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.  
Ngày đăng ký giao nhận 
Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 
Ngày thông báo đầu tiên 
Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 
Ngày giao dịch cuối cùng 
Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 
Ký quỹ 
Theo quy định của MXV 
Giới hạn vị thế 
Theo quy định của MXV 
Biên độ giá 
Giới hạn giá ban đầu 
Giới hạn giá mở rộng 
$0.040/pound 
$0.060/pound 
Phương thức thanh toán 
Giao nhận vật chất 
Tiêu chuẩn chất lượng 
Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT 

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

 • Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

  Dầu đậu nành thô phải đáp ứng với yêu cầu phân loại và tiêu chuẩn do Sở quy định hàng hóa CBOT quy định được tìm thấy trong Quy chế và Quy định của Sở đối với đúng loại đặc tả:

  ·        Không quá 3,0% độ ẩm và các tạp chất.

  ·        Có màu xanh lục nhạt hơn tiêu chuẩn 'A' và khi được tinh chế và tẩy màu thì tạo ra một loại dầu tinh chế và tẩy màu không đậm hơn 3,5 lần màu đổ trong thang đo Lovibond.

  ·        Dầu phải được tinh chế với mức hao hụt không quá 5% và được xác định theo phương thức 'dầu trung tính'.

  ·        Dầu phải có điểm bắt cháy không thấp hơn 250 độ F, phương pháp cốc kín.

  ·        Dầu không được chứa 1,5% các chất xà phòng hóa (không có độ ẩm và dễ bay hơi).

  Không có sự phân loại thấp hơn sẽ được giao nhận khi hết hạn hợp đồng trong giao dịch hàng hóa tương lai. Một phân khúc cao hơn có thể được thực hiện giao nhận với mức giá hợp đồng trừ trường hợp việc thất thoát khi tinh chế ít hơn 5% theo phương pháp "dầu trung tính', tiền phí tăng thêm của cuargias cả thị trường tại thời điểm bốc dỡ hàng sẽ được trả cho mỗi 1% dưới 5% thất thoát (các phân đoạn) với mức tín dụng tối đa là 4,5%.

  Phương pháp của AOCS (American Oil Chemists' Society) sẽ được theo dõi với các mẫu và các phân tích cho tất cả các lần kiểm tra, trừ việc xác định màu xanh của dầu, yếu tố mà được kiểm định bởi National Soybean Processors Association.

   

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu đậu tương 8/2023 ZLEQ23 CBOT 31/07/2023 14/08/2023
Dầu đậu tương 9/2023 ZLEU23 CBOT 31/08/2023 14/09/2023
Dầu đậu tương 10/2023 ZLEV23 CBOT 29/09/2023 13/10/2023
Dầu đậu tương 12/2023 ZLEZ23 CBOT 30/11/2023 14/12/2023
Dầu đậu tương 1/2024 ZLEF24 CBOT 29/12/2023 12/01/2024
Dầu đậu tương 3/2024 ZLEH24 CBOT 29/02/2024 14/03/2024
Dầu đậu tương 5/2024 ZLEK24 CBOT 30/04/2024 14/05/2024
Dầu đậu tương 7/2024 ZLEN24 CBOT 28/06/2024 12/07/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806