MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Dầu cọ thô

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hoá giao dịch Dầu cọ thô BMDX
Mã hàng hóa MPO
Độ lớn hợp đồng 25 tấn / lot 
Đơn vị yết giá MYR / tấn
Thời gian giao dịch Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 09:30 – 11:30
• Phiên 2: 13:30 – 17:00
 
Thứ 2 - Thứ 5:
• Phiên 3: 20:00 – 22:30
Bước giá 01 MYR / tấn
Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo
Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Trưa ngày 15 của tháng đáo hạn, nếu ngày 15 là ngày nghỉ thì ngày giao dịch cuối cùng sẽ được đẩy lên ngày làm việc liền trước ngày 15
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Dầu cọ thô (Crude Palm Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Bursa Malaysia (BMDX).

 

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu cọ thô 8/2023 MPOQ23 BMDX 31/07/2023 15/08/2023
Dầu cọ thô 9/2023 MPOU23 BMDX 31/08/2023 15/09/2023
Dầu cọ thô 10/2023 MPOV23 BMDX 29/09/2023 13/10/2023
Dầu cọ thô 11/2023 MPOX23 BMDX 31/10/2023 15/11/2023
Dầu cọ thô 12/2023 MPOZ23 BMDX 30/11/2023 15/12/2023
Dầu cọ thô 1/2024 MPOF24 BMDX 29/12/2023 15/01/2024
Dầu cọ thô 2/2024 MPOG24 BMDX 31/01/2024 15/02/2024
Dầu cọ thô 3/2024 MPOH24 BMDX 29/02/2024 15/03/2024
Dầu cọ thô 4/2024 MPOJ24 BMDX 29/03/2024 15/04/2024
Dầu cọ thô 5/2024 MPOK24 BMDX 30/04/2024 15/05/2024
Dầu cọ thô 6/2024 MPOM24 BMDX 31/05/2024 14/06/2024
Dầu cọ thô 7/2024 MPON24 BMDX 28/06/2024 15/07/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806