MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Dầu Brent

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hoá giao dịch Dầu thô Brent
Mã hàng hóa QO
Độ lớn hợp đồng 1 000 thùng / lot
Đơn vị giao dịch USD / thùng
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 05:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.01 USD / thùng
Tháng đáo hạn 96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô Brent (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.

 

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu Brent 9/2023 QOU23 ICEEU 27/07/2023 31/07/2023
Dầu Brent 10/2023 QOV23 ICEEU 29/08/2023 31/08/2023
Dầu Brent 11/2023 QOX23 ICEEU 27/09/2023 29/09/2023
Dầu Brent 12/2023 QOZ23 ICEEU 27/10/2023 31/10/2023
Dầu Brent 1/2024 QOF24 ICEEU 28/11/2023 30/11/2023
Dầu Brent 2/2024 QOG24 ICEEU 26/12/2023 28/12/2023
Dầu Brent 3/2024 QOH24 ICEEU 29/01/2024 31/01/2024
Dầu Brent 4/2024 QOJ24 ICEEU 27/02/2024 29/02/2024
Dầu Brent 5/2024 QOK24 ICEEU 27/03/2024 29/03/2024
Dầu Brent 6/2024 QOM24 ICEEU 26/04/2024 30/04/2024
Dầu Brent 7/2024 QON24 ICEEU 29/05/2024 31/05/2024
Dầu Brent 8/2024 QOQ24 ICEEU 26/06/2024 28/06/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806