MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Cao su TSR20

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hóa giao dịch Cao su TSR20 SICOM
Mã hàng hóa ZFT
Độ lớn hợp đồng 5 tấn/ lot
Đơn vị yết giá cent / kg
Thời gian giao dịch Thứ 2 - Thứ 6: 
06:55 – 17:00
Bước giá 0.1 cent / kg
Tháng đáo hạn 12 tháng liên tiếp
Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá 10% giá thanh toán
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

 

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su TSR20 8/2023 ZFTQ23 SGX 31/07/2023 31/07/2023
Cao su TSR20 9/2023 ZFTU23 SGX 31/08/2023 31/08/2023
Cao su TSR20 10/2023 ZFTV23 SGX 29/09/2023 29/09/2023
Cao su TSR20 11/2023 ZFTX23 SGX 31/10/2023 31/10/2023
Cao su TSR20 12/2023 ZFTZ23 SGX 30/11/2023 30/11/2023
Cao su TSR20 1/2024 ZFTF24 SGX 29/12/2023 29/12/2023
Cao su TSR20 2/2024 ZFTG24 SGX 31/01/2024 31/01/2024
Cao su TSR20 3/2024 ZFTH24 SGX 29/02/2024 29/02/2024
Cao su TSR20 4/2024 ZFTJ24 SGX 29/03/2024 29/03/2024
Cao su TSR20 5/2024 ZFTK24 SGX 30/04/2024 30/04/2024
Cao su TSR20 6/2024 ZFTM24 SGX 31/05/2024 31/05/2024
Cao su TSR20 7/2024 ZFTN24 SGX 28/06/2024 28/06/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806