MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Cà phê Arabica

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hóa giao dịch  Cà phê Arabica ICE US (Coffee C)
Mã hàng hóa  KCE
Độ lớn hợp đồng  37 500 pounds / Lot
Đơn vị yết giá  cent / pound
Thời gian giao dịch  Thứ 2 – Thứ 6:
15:15 - 00:30
(ngày hôm sau)
Bước giá  0.05 cent / pound
Tháng đáo hạn  Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày đăng ký giao nhận  05 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiên  07 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùng  08 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹ  Theo quy định của MXV 
Giới hạn vị thế  Theo quy định của MXV 
Biên độ giá  Không quy định
Phương thức thanh toán  Giao nhận vật chất 
Tiêu chuẩn chất lượng  Cà phê Arabica loại 1, loại 2, loại 3

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Cà phê Arabica giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.

Cà phê Arabica được chấp nhận giao dịch là cà phê Arabica loại 1, loại 2 và loại 3, đáp ứng được tiêu chuẩn giao nhận của sở giao dịch hàng hóa ICE US. Phân loại cà phê Arabica được đối chiếu với phương pháp phân loại cà phê của SCAA như dưới đây:

Phương pháp phân loại cà phê của SCAA - Specialty Coffee Association of America Hiệp hội cà phê Mỹ

Ba trăm gram hạt cà phê đã được sử dụng để dùng làm mẫu thử với các lỗ sàng kích cỡ 14, 15, 16, 17 và 18. Các hạt cà phê được giữ lại trên lỗ sàng sẽ được cân đo khối lượng và tính toàn tỷ lệ phần trăm còn giữ lại được sau khi qua lỗ sàng.

o   Cà phê loại (1): Các hạt cà phê nhân không có hơn 5 khiếm khuyết trên 300 gram cà phê. Không có lỗi cơ bản đối với nhân cà phê. Tối đa 5% khối lượng nằm trên lỗ sàng sử dụng. Cà phê đặc biệt có ít nhất một đặc tính phân biệt trong hạt, hương vị, mùi thơm hoặc độ chua. Không có hạt lỗi, hạt thối và nhân non. Độ ẩm từ 9-13%.

o   Cà phê loại (2): có không quá 8 khiếm khuyết hoàn toàn trong 300 gram. Lỗi cơ bản đối với nhân cà phê là được phép . Tối đa 5% khối lượng nằm trên lỗ sàng sử dụng. Phải có ít nhất một đặc tính phân biệt trong nhân như hương vị, mùi thơm, hoặc vị chua. Không được có hạt lỗi và chỉ có thể chứa 3 nhân non. Hàm lượng ẩm từ 9-13%.

o   Cà phê loại (3): có không quá 9-23 khuyết tật đầy đủ trong 300 gram. Nó phải đạt được 50% trọng lượng trên lỗ sàng kích cỡ 15 với không quá 5% trọng lượng trên lỗ sàng kích cỡ dưới 14. Tối đa có 5 nhân non cà phê. Độ ẩm đạt từ 9-13%.

o   Cà phê loại (4): 24-86 nhân lỗi trong 300 gram.

o   Cà phê loại (5): Hơn 86 khiếm khuyết trong 300 gram

 

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Arabica 9/2023 KCEU23 ICEUS 23/08/2023 19/09/2023
Cà phê Arabica 12/2023 KCEZ23 ICEUS 21/11/2023 18/12/2023
Cà phê Arabica 3/2024 KCEH24 ICEUS 21/02/2024 19/03/2024
Cà phê Arabica 5/2024 KCEK24 ICEUS 22/04/2024 21/05/2024
Cà phê Arabica 7/2024 KCEN24 ICEUS 20/06/2024 19/07/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806