MXV

MXV

Sở Giao dịch Hàng hóa duy nhất tại Việt Nam

Đa dạng mặt hàng

Đa dạng mặt hàng

Đầu tư chỉ với 20 triệu

Bạc mini

THÔNG TIN HÀNG HÓA GIAO DỊCH

Hàng hoá giao dịch Bạc mini COMEX
Mã hàng hóa MQI
Độ lớn hợp đồng 2,500 troy ounce / lot
Đơn vị giao dịch USD / troy ounce
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)
Bước giá 0.0125 USD / troy ounce
Tháng đáo hạn Theo quy định của MXV
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.

LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạc mini 9/2023 MQIU23 COMEX 29/08/2023 29/08/2023
Bạc mini 12/2023 MQIZ23 COMEX 28/11/2023 28/11/2023
Bạc mini 1/2024 MQIF24 COMEX 27/12/2023 27/12/2023
Bạc mini 3/2024 MQIH24 COMEX 27/02/2024 27/02/2024
Bạc mini 5/2024 MQIK24 COMEX 26/04/2024 26/04/2024
Bạc mini 7/2024 MQIN24 COMEX 28/06/2024 26/06/2024

 

TRANG THÔNG TIN

THITRUONGHANGHOA.COM.VN

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích, nhận định xu hướng, khuyến nghị đầu tư

Đào tào kiến thức đầu tư chuyên sâu

Đồng hành xuyên suốt cùng Khách hàng

HOTLINE : 0835.806.806

Copyright © 2019 All Rights Reserved  

0835.806.806